Image for ”8 x konst”

Projektets aktiviteter:

Konstnärliga gestaltningar

8 x konst

I projektet 8 x Konst genomförs under kulturhuvudstadsåret åtta konstnärliga gestaltningar, kopplat till de samiska årstiderna. Gestaltningarna kan vara allt från permanenta utställningar till tillfälliga framföranden. Bland projekten finns bland annat en gigantisk klädnypa, en förvandling av busstorget Vasaplan och en konstnärlig campingplats.

Skin 4
Lagom till kulturhuvudstadsårets början står den permanenta konstnärliga gestaltningen Skin 4 färdig. Skin 4 är en skulptur som består av en nio meter hög klädnypa i trä som interagerar med den omgivande gräsytan och är skapad av den internationellt uppmärksammade turkiske konstnären Mehmet Ali Uysal. Projektet är skapat i både innehållslig och finansiell samverkan med Balticgruppen, som en del i strävan att berika området vid älven och Konstnärligt Campus med offentlig konst.

Jordart
I samband med att det nya resecentrat i Hörnefors planerades tog Umeå kommun fram planer för renovering av promenadstråket längs Hörneån. Naturskönt belägen låg här tidigare en gammal potatiskällare vars fulla potential nu bad om sin välförtjänta uppmärksamhet. Efter ett förtjänstfullt renoveringsarbete är nu platsen berikad med ett nytt utställningsrum (bilden). Väl vid JordArt kan man som flanör och betraktare, när andan faller på, ta del av de konstinstallationer som presenteras bakom den massiva glasskivan men även njuta av själva byggnaden som med sin ommurade förgård, det vackert välvda källartaket skapat av grönskimrande slaggprodukter från järnmalmshanteringen erbjuder en oförmodad plats för oväntade möten.

Convoy
Convoy är en installation och performance som hämtar inspiration från samisk tradition, ekologi och mytologi. Convoy vill mobilisera och aktivera vårt gemensamma ansvar för en hållbar utveckling, och gör det genom en kollektiv performance som använder symboler som växande gräs och barnvagnar. Installationen kommer att visas i Ljusgården, Umeå stadsbibliotek, under perioden 30 april-18 maj. Performancen kommer att framföras vid två tillfällen, första gången som en del av den samiska årstidsinvigningen Gijrra på Rådhustorget den 30 april, kl 14, då processionen med barnvagnar rör sig genom centrala delar av Umeå. Andra gången sker i samband med MADE-festivalen den 10 maj, kl 18. Läs mer om projektet

Gestaltningsuppdrag: Vasaplan
Planeringen av ny utformning av Vasaplan, Umeås centrala nav för kollektivtrafiken, har startats upp. För att gestaltningsfrågorna ska hamna i fokus i ombyggnationen redan i ett tidigt skede och på ett nytt sätt, har Umeå kommun sökt och fått pengar av det statliga uppdraget som kallas ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”. I uppdraget, ”Gestaltningsuppdraget Vasaplan”, har tre konstnärs/arkitektkonstellationer anlitas för att fördjupa frågorna kring hur Vasaplan används, skap en bild av medborgarnas synpunkter och vad som är viktigt när platsen ska få en ny utformning. Konstnärerna/arkitekterna ska undersöka förutsättningar, testa och utmana olika frågeställningar för platsen Vasaplan inför ombyggnaden och under september och oktober 2014 kommer därför olika former av publika arrangemang och aktiviteter att äga rum på Vasaplan. Resultaten av undersökningarna kommer sedan att bli en del av underlaget för det fortsatta arbetet med gestaltningen inför ombyggnationerna. Läs mer om projektet

Konstcampen
Konstcampen låter kulturen ta nya oväntade arenor i anspråk. Vad händer till exempel om ett gäng konstnärer rullar in på en campingplats med sin pimpade husvagn och slår upp ett stort tält? På Konstcampen bjuder konstnärerna på bland annat filmvisning och workshops. Mer information

Avalanche 2014
Avalanche är ett Street Art-projekt som vill etablera en plattform i Västerbotten för människor som är intresserade av graffitikultur. Avalanche vill möjliggöra konstformen för alla oavsett kön, geografi, socioekonomi, ålder eller funktionshinder. I augusti 2014 arrangeras bland annat inspirerade föreläsningar, uppträdanden och naturligtvis graffitimåleri på den lagliga väggen på I20-området. Studieförbundet vuxenskolan administrerar detta projekt. Mer info

The Nordic Water colour festival
Ett stort samnordiskt evenemang med workshop och utställning kring akvarellmåleri 13-15 juni. Kursledare för evenemanget blir inbjudna professionella nordiska konstnärer med akvarellmåleri som specialitet. De inbjudna konstnärerna kommer också att presentera en gemensam utställning i Ljusgården, Umeå Stadsbibliotek, öppen för allmänheten. Läs mer

Bill 365
Ett samarbetsprojekt mellan Umeåkonstnären Bill Olson och hans dotter Anja Arnqvist danskonstnär, som bland annat innefattar utställning på Västerbottens museum i slutet av 2014. Teckningarna, som skapades en varje dag under ett helt år, är grunden för hela utställningen men raden av aktiviteter och händelser kopplade till verken är i sig lika intressanta. Det blir regelbundna kvällsprogram med konstnärssamtal, dansade samtal med Anja Arnquist och konsert med bland andra Göran Strandberg. Mer info

Arrangör: Umeå kommun
Kontakt Lars Sahlin
lars.sahlin@umea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | 8 x konst