Konst i staden

Anonym But Creative

Urbant nytänkande, där umeborna blir konstnärer och ambassadörer för sin stad, är tanken med projektet Anonym But Creative. Här används konst för att stärka stadens sociala identitet. Konsten blir en del av det dagliga livet och bidrar till upptäckter och social interaktion. Att visa tankar och känslor i olika fönster är centralt i projektet, men även husfasader och offentliga platser i Umeå görs mer personliga och attraktiva. Konstinstitutioner och konstnärer deltar i projektet med bland annat workshops för Umeåborna.

Arrangör: Studiefrämjandet i Umeåregionen
Kontakt Sandrine Moretti
070-6955621
sandrinemoretti6@gmail.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Anonym But Creative