Image for ”Baltic Sea – Floating Trunks”

Projektets aktiviteter:

Baltic Sea – Floating Trunks

2014 års Europeiska kulturhuvudstäder Umeå och Riga berikas med ett internationellt konstverk. Konstnärsduon SIMKA skapar möten mellan unga människor och den etablerade konsten i framtagningen av ett konstverk till Kulturhuvudstäderna Umeå och Riga samt även för Pori Art Museum i Björneborg.

Centrala delar av projektet är utbyte av erfarenheter och förväntningar, jämte att följa upp och arbeta med det i en konstnärlig process. Träden kommer att bearbetas och skulpteras på i workshop-form ledda av konstnärerna. Efter workshopen sjösätts verket på älven där de bildar en större flytande dunge.

Flytande levande träd placerade på livbojar ute på älven. Verket står centralt placerat i var och en av de tre städerna. Det utgör ett organiskt blickfång som väcker tankar om människans, vattnets och trädens styrka, värde, då som nu, här förenade på ett oväntat sätt. Elementen för en kamp med och mot varandra. Livbojarna eller frälsarkransarna ger en association till människan och den marina dimensionen i resandet och flykten.

Baltic Sea – Floating Trunks vill i samarbetet kring konstverket förena lokala krafter– träden, vattnet och invånarna i ett större perspektiv över Östersjön och dess kulturella gemenskap. Att se på Östersjön som en gemensam elastisk, flytande kontinent. Som både förenar och skiljer.

När träden bärgas efter sommaren, placeras de ut för att rota sig. Detta ger en långsiktig aspekt av konstverket.

Dessutom bidrar ett avslutande seminarium och en antologi över projektet till möjlighet att samla och utveckla erfarenheterna för framtida kommunikation.

Ur ett internationellt perspektiv, genom samarbetsparten River Stories/Umeå2014 manifesteras här även den norrländska och samiska kulturen med en berikande mångfald. Baltic Sea –Floating trunks blir med sin placering en länk mellan älven och havet som leder vidare i ett internationell sammanhang.

Arrangör: SIMKA
Mer info: http://www.simka.se/sidor/aktuellt091101.html
Kontakt SIMKA - Österlånggatan 5
11131 Stockholm, Sweden
Tel. +46706091491 / simon@simka.se
+46708701390 / karin@simka.se
www.simka.se

Volontärsinfo:
I samverkan med ungdomsföreningen Umeå Legend Club
https://www.facebook.com/umealegend?fref=ts

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Baltic Sea – Floating Trunks