Image for ”Barn sätter spår”

Projektets aktiviteter:

Förskolepedagogik

Barn sätter spår

Bildmuseet och Idean vill synliggöra Umeås förskolebarn och samarbetar i ett projekt om små barn och självporträtt.

Under våren 2014 erbjuds fortbildning för förskolepedagoger om barn, konst och kreativitet. Förskolor bjuds in att delta i projektet som avlutas med en manifestation 7-10 maj. Arbetet kan se ut på olika sätt på olika förskolor. Processerna kommer att dokumenteras och kan utmynna i utställningar i barnens närmiljöer.

Barn sätter spår inleds 12 november 2013 med inspirationsföreläsningar om barn och konst av Maria Taube, konstpedagog vid Moderna museet.

Barn sätter spår är en del av det tvååriga EU-projektet Samtida självporträtt [Contemporary Self Portraits] där Bildmuseet samarbetar med konsthögskolor i Finland, Estland, Lettland och Irland med syfte att utveckla konstpedagogiska metoder. I maj 2014 planeras en konferens där projektet sammanfattas och presenteras för en bred publik.

Läs mer här.

Arrangör: Bildmuseet och Idéan
Kontakt Lisa Lundström
Intendent för pedagogik, Bildmuseet
E-post lisa.lundstrom@bildmuseet.umu.se
Tel 090-786 70 12

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Barn sätter spår