Image for ”Berättarnas län”

Projektets aktiviteter:

Västerbotten

Berättarnas län

Utifrån Västerbottens berättartradition ska fler turister lockas till våra finaste historiska besöksmål, länets företagare ska ges möjlighet att stärka sina varumärken genom berättande och berättarguider ska utbildas så att de blir ännu bättre på att berätta om alla våra sevärdheter. För att göra våra besöksmål ännu mer attraktiva kommer Västerbottens museum att svara för att det skapas intressanta berättarföreställningar, exempelvis vid våra friluftsmuseer.

Arrangör: Region Västerbotten
Mer info: http://berattarnaslan.se/om-projektet/vasterbotten-berattarnas-lan/
Kontakt Anders Karlsson
anders.karlsson@regionvasterbotten.se
070-316 57 72

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Berättarnas län