Image for ”Berättarnas stad”

Projektets aktiviteter:

Skellefteå

Berättarnas stad

Skellefteå kommun har utropat sig till ”Berättarnas stad”. Berättandet har sedan långt tillbaka en stark förankring i bygden. Att utropa sig till Berättarnas stad är ett sätt att utveckla berättandet både som konstform och en tillväxtfaktor för hela regionen. Skellefteås varumärke stärks lokalt, regionalt och nationellt genom ”Berättarnas stad”. Arbetet med satsningen kan ge stora möjligheter till utveckling såväl kulturellt och demokratiskt som för näringsliv och kulturturism. I Skellefteå kommuns Kulturplan 2012 – 2015 är berättande en viktig del för att våra bibliotek ska utvecklas till lokala berättarcentra, samt att lyfta fram vårt kulturarv och utveckla kulturturism. Biblioteken är idag en betydelsefull plats för integration där berättandet blir en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Det inbjuder till deltagande där alla kan mötas oavsett ålder, etnicitet, kön eller religion och finna gemenskap. Barn- och grundskolan satsar på att öka kunskapen i berättande genom olika konstformer. Berättandet har också utvecklats som en metod inom grundskolan och äldreomsorgen i Skellefteå för att få igång samtal, utveckla det egna skapandet och väcka minnen. Utifrån olika bilder och föremål får äldre en mer meningsfull vardag och en bättre mental hälsa.

Arrangör: Kultur Skellefteå
Mer info: http://www.skelleftea.se/berattarnasstad
Kontakt Kristina Bygdén, informationsansvarig Kultur Skellefteå, kristina.bygden@skelleftea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Berättarnas stad