Image for ”Buddy Programme”
Internationella studenter

Buddy Programme

Buddyprogrammet som anordnas av International Office ger alla utländska studenter vid Umeå universitet en möjlighet att snabbt få träffa svenska studenter som kan hjälpa dem under deras tid här i Umeå. Ett antal aktiviteter per termin ordnas också av International Office för deltagarna i programmet.

Varje år anställer International Office vid enheten för kommunikation och internationella relationer en studentkoordinator/praktikant som under ett läsår ansvarar för verksamheten inom buddyprogrammet.

Omkring 1000 studenter deltar varje år i Buddy Programme.

Arrangör: Umeå universitet – International Office
Mer info: http://www.umu.se/english/education/student-support/buddy-programme
Kontakt Per A Nilsson
per.nilsson@adm.umu.se a
tel: 090-786 68 66
Helena Gradin
helena.gradin@adm.umu.se
tel: 090-786 51 05

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Buddy Programme