Image for ”Caught by Umeå”

Projektets aktiviteter:

Europaturné

Caught by Umeå

En turné som kommer att pågå under september och oktober 2013. Syftet är att väcka nyfikenhet och intresse för Umeås kulturhuvudstadsår 2014. Projektet bygger på ett samspel mellan Umeå och ett antal europeiska storstäder/länder där turnén gör nedslag.

Med nyckelord som progressiv kultur, medskapande och passion, är alla kreativa personer inbjudna till en tävling, Artists Caught by [Umeå], där Umeå öppnar för hela världens reflektioner och tolkningar på Umeå och norra Sverige.

Mer info: http://www.caughtbyumea.com/

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Caught by Umeå