Image for ”Co-working Umeå”
Kreativitet

Co-working Umeå

Projektet Co-working Umeå går ut på att skapa en arbetsplats där kreativa personer från olika organisationer kan mötas. Tanken är att den nya verksamheten ska vara igång innan år 2013.

Co-working Umeå är ett samarbete mellan Kulturentreprenörsprogrammet vid Umeå universitet och Kreator. Tanken med projektet är att skapa en större plats med tillgång till verkstadsmiljöer för skapande, kaféer i anslutning till lokalen samt en scen där olika kulturella arrangemang kan genomföras. Albin Davidsson är en av initiativtagarna till projektet som vill ta tillvara på den coworker-potential som finns i Umeå.

Ett coworking-ställe i Umeå öppnar även för möjligheter till utbyte med andra coworking-platser i andra städer i Sverige och Europa.

För att finansiera projektet och även testa vilket gensvar som finns vill de även använda sig av metoden crowdfunding – ett sätt att söka stöd till sitt projekt genom sociala nätverk.

Projektet Co-working Umeå har fått en kulturskjuts på 20 014 kronor till en förstudie.

Arrangör: Albin Davidsson
Kontakt albin@kreator.nu
070-9620929

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Co-working Umeå