Image for ”Culture Trade”
Caught by Umeå

Culture Trade

Culture Trade är en avknoppning från Kultur på campus och syftar till att fördjupa utbytet med andra universitet och städer genom att sprida och främja kultur och kreativ social miljö.

Rent konkret är Culture Trade ett kulturutbyte mellan å ena sidan Umeå universitet och Umeå, och å andra sidan andra universitetsstäder – främst inom Europa. Artister från Umeåregionen uppträder på ett värduniversitet eller i en stad i Europa, som i sin tur förbinder sig att besöka Umeå under kulturhuvudstadsåret 2014 med en egen artist.

Tre Culture Trades har genomförts hittills:
Würzburg, Tyskland (2009), Winnipeg, Kanada (2010) och Riga, Lettland (2012).

Hösten 2013 genomförs turnén Caught by Umeå, som besöker 8 europeiska städer.

Samarbetspartners: Visitsweden, Humlan, Umeå teaterförening, Norrlandsoperan, Kulturföreningen Pilgatan, Seriekrock m.fl.

Nyheter om detta projekt
Oktober 2012: Kulturskjuts ger kärlek på distans

Arrangör: Kommunikation och internationella relationer, Umeå universitet
Mer info: http://www.caughtbyumea.com/
Kontakt Jonas Ericson
070-666 18 89
jonas.ericson@adm.umu.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Culture Trade