Image for ”Det var en gång i Västerbotten”

Det var en gång i Västerbotten

Elever i årskurs 2-5 från klasser i Västerbotten, Umeåregionen och Riga i Lettland ska omvandla gamla västerbottniska, svenska och lettiska sägner med digitala verktyg till modern tid, till exempel film eller digitalt drama. Arbetena kommer att presenteras på en webbplats och kan sedan omarbetas av andra elever. Dessutom kommer en skådespelare anlitas för att berätta och spela in elevernas egna sägner och folksagor.

Projektet är ett samarbete med skolor i Västerbotten och Riga, Länsbiblioteket i Västerbotten, länskonstkonsulenten vid region Västerbotten samt Västerbottens museum.

Läs mer på projektets webb: www.detvarengang.se

Arrangör: MediaCenter i Västerbottens län
Mer info: http://www.detvarengang.se
Kontakt Anna-Karin Åsander
anna-karin.asander@regionvasterbotten.se
076-789 57 61

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Det var en gång i Västerbotten