Image for ”Digitala snöänglar”
Medskapande

Digitala snöänglar

Kulturföreningen Krasch undersöker förutsättningarna för en visuell kulturyttring i utomhusmiljö i Umeå, där medskapandet och kreativ användning av ny teknik står i fokus.

Detta innebär till exempel realtidsbearbetning av videoströmmar efter hur människor rör sig på gatan eller att se hur ljud och ljus kan kombineras för att utveckla det offentliga rummet.

Projektet ämnar även att ta första steget mot att etablera infrastrukturen för ett medskapande i realtid med människor och platser i andra europeiska städer, exempelvis Riga, under kulturhuvudstadsåret 2014.

Målgrupp för projektet är i första hand personer som inte redan har kopplingar till den befintliga och institutionella kulturen.

Projektet har delfinansierats via kulturskjutsen av Umeå2014.

Arrangör: Kulturföreningen Krash
Kontakt Jonas Tannfors
gemigkrasch@gmail.com
070-3270118

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Digitala snöänglar