Barn & musik

El Sistema Umeå

Den Polarprisade musikundervisningen El Sistema, där musik används som verktyg för barns sociala och mänskliga utveckling, etableras i Umeå i samarbete med Umeå Musikskola och NorrlandsOperan. El Sistema började som ett socialt projekt i Venezuela och metoden är nu spridd globalt. Umeå blir den nordligaste El Sistema-staden i världen.

I Umeå kommer El Sistema att genomföras på för- och grundskolan på Ålidhem och Ersboda i form av kör och orkesterskola. Kören och orkestern kan ses som ett minisamhälle där alla behövs med sin stämma och där man måste öva, samarbeta och respektera varandra för att uppnå ett gemensamt mål. I projektet ingår konserten ”Musik från Stunder när livet var som bäst”.

Foto: Rick & Brenda Beerhorst. Creative Commons: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Arrangör: Umeå musikskola
Mer info: http://www.elsistema.se
Kontakt Åsa Linghult
asa.linghult@umea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | El Sistema Umeå