Image for ”Fair Opera - the Musical”

Projektets aktiviteter:

Musikal

Fair Opera - the Musical

Kulturverket har sedan 2010 arbetat med projektet och föreställningen Fair Opera. Det är ett femårigt musik-, dans- och sångprojekt som utmynnar i en musikdramatisk föreställning om rättvisa, värdighet, yttrandefrihet och barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Barn från Umeå och Rom har tagit fram idéerna för musiken och librettot till föreställningen, och därefter har studenter från manusskrivarutbildningen vid Umeå universitet och musikhögskolor i Riga, Piteå, Rom och Perugia tolkat deras arbeten. Jan Sandström, tonsättare och professor, arbetar med librettisten KG Johansson för att sammanfoga alla idéer till en fullskalig föreställning.

Fair Opera – the Musical kommer att framföras i Umeå, mars 2014. På scen ser vi studenter från  Musikalakademin vid Strömbäcks folkhögskola.

Arrangör: Kulturverket
Mer info: http://cultumea.com/blog/category/fair-opera/
Kontakt arne.berggren@umea.se
070-688 82 18
090-16 33 27

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Fair Opera - the Musical