Image for ”Fyren”

Projektets aktiviteter:

Närvaro-frånvaro av ljus

Fyren

Konstprojekt på temat ”närvaro-frånvaro av ljus”, sett ur ett existentiellt perspektiv. En fyr är ljus i mörker, ska varna för grund, ta ut positionerna och visa vägen hem.

Konsten i kyrkan är alltid närvarande, den finns i arkitektur, textilier, målningar och utsmyckningar. Att visa upp befintlig konst är något vi redan gör. Utmaningen ligger i ny konst, att, inbjuda människor att delta i ett pågående skeende kring ett existentiellt tema.

Umeå har att förhålla sig till mörker större delen av året och ett aldrig sinande ljus en mindre del av året. Det existentiella perspektivet på ljus/mörker tänker vi kan vara Svenska kyrkans särskilda bidrag in i ett redan gott arbete på temat.

Fyra konstnärer har fått uppdrag att skapa nya verk på temat ljus-mörker.

Läs om vernissagen och de olika konstverken här

Arrangör: Umeå 2014, Svenska kyrkan i Umeå och Sensus studieförbund
Kontakt Stina Dahlgren, stina.dahlgren@svenskakyrkan.se
curator Anna Kristensen, anna@annakristensen.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Fyren