Image for ”Give me five, Umeå”

Projektets aktiviteter:

Berättarprojekt

Give me five, Umeå

I fokus för samarbetet mellan förskolan och biblioteket står den spännande, roliga, farliga och nydanande bilderboken. Tanken är att barnen ska få möjlighet att utveckla nya färdigheter och uttryckssätt genom ett intensivt kulturpedagogiskt arbete där bibliotekarie- och förskolekompetens möts.

Barnen bjuds in till biblioteket för ett första  möte med årets bilderbok genom berättande, drama, sång, lek och skapande. Sedan fortsätter arbetet ute i förskolegruppen där barnens fem sinnen; lukt, syn, smak, känsel och hörsel aktiveras genom berättande, musik, lek, rörelse och skapande. Det är viktigt att barnens röster får höras och att de får vara delaktiga. Inom projektet prövas olika sätt att ta till vara barnens tankar och idéer.

I samarbetet ingår även gemensamma fortbildningar för biblioteks- och förskolepersonal, samt en stor avslutande Sagofest där årets  bilderbok firas.

2012 arbetade alla barn med bilderboken Kurt och Kio vill ha koja av Lisen Adbåge, 2013  med Vita streck och Öjvind av Sara Lundberg. I år 2014 heter bilderboken Emblas universum, av Majken Pollack och Sara Lundberg.

Arrangör: Umeå Kultur, Region Västerbotten, Kulturcentrum för barn och unga, ABF, Umeå2014
Mer info: http://www.minabibliotek.se/start
Kontakt Maria Nordenback
Ålidhemsbiblioteket
tel 090-16 48 98
e-post: maria.nordenback@umea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Give me five, Umeå