Image for ”Give Me Five”

Projektets aktiviteter:

Böcker

Give Me Five

Femåringar står i fokus i bok- och berättarprojektet Give me five. I samarrangemang av biblioteken och förskolorna i Umeå får förskolebarnen och deras vuxna uppleva spännande, farliga, roliga och nydanande bilderböcker. Genom ett intensivt kulturpedagogiskt arbete, där bibliotekarier och förskolekompetens möts, utvecklas nya färdigheter och uttryckssätt. Målet är att söka och finna ”det magiska ögonblick då konsten gör så att man skälver inombords” (citat Ulla Rhedin/Birgitta Holm).

Arrangör: Länsbiblioteket i Västerbotten
Mer info: http://gemigfem.wordpress.com/
Kontakt Gunilla Brinck
gunilla.brinck@regionvasterbotten.se
070-327 67 77, 090-13 67 17

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Give Me Five