Image for ”Gud har 99 namn”
Världsreligioner

Gud har 99 namn

Gud har 99 namn, Sveriges enda interaktiva utställning om de sex världsreligionerna, ger en guidad tur genom vårt mångreligiösa samhälle. I vår kommer utställningen för första gången till Västerbotten, och öppnar i april på Ålidhems bibliotek och kulturcentrum.

Det blir allt tydligare att religion är en viktig drivkraft i vår värld idag i såväl enskilda människors liv som i samhällsutvecklingen. I ett mångreligiöst Sverige är kunskap, förståelse och samverkan nödvändigt för att människor av olika tro ska kunna leva tillsammans i fred och tolerans. Religion kan spela en konstruktiv och förenande roll, men också utnyttjas för destruktiva syften

Utställningen Gud har 99 namn presenterar sex av de stora världsreligionerna. Tillsammans med en multireligiös guide får du en inblick i människors tro och traditioner, klädkoder, högtider och glimtar av det allra heligaste. Du får möta och pröva dina egna uppfattningar och hjälp att se likheter och olikheter. I öppenhet och tolerans för varandra delar vi det som är viktigt i våra liv. Det är inte debatt, där det gäller att övertyga en ”motståndare”. Det är heller inte förhandling, där det gäller att komma fram till en minsta gemensamma nämnare. I dialog möts vi som troende eller icke-troende för att lära om och av varandra.

Ett utställningsbesök tar ca en timme och genomförs alltid tillsammans med en guide.

Arrangör: Svenska kyrkan i Umeå
Mer info: http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1021835
Kontakt Mikael Åström
090-2002610

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Gud har 99 namn