Konstsamling

Konsten på Umeå universitet

Den unika konstsamlingen på Umeå universitet tillgängliggörs för en bredare publik via en Konstguide i form av tryckt katalog och audioguide. I Konstguiden som utkommer 2014, beskrivs byggnadsanknutna konstverk beställda av Statens konstråd och ett urval av den inköpta konsten. Bildmuseet ansvarar för redaktion och produktion i samarbete med Statens konstråd samt Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Konstvetenskap, Informationsenheten och Lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet. Arbetet förväntas kunna starta i januari 2014.

Under året kommer Bildmuseet att genomföra en serie öppna visningar av konst på universitetsområdet. Visningarna sker i samarbete med Statens konstråd och Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Konstvetenskap vid Umeå universitet. Vid ett par tillfällen inbjuds också konstnärer för att tala om sina byggnadsanknutna konstverk och därefter visa ett urval av andra konstnärers verk på campus. Speciella program för barn och unga planeras.

Bilden: Ernst Nordin’s skulptur ”Norra skenet”. Photo: Mattias Pettersson.

Arrangör: Bildmuseet
Mer info: http://www.bildmuseet.umu.se
Kontakt Brita Täljedal
090-786 7714
brita.taljedal@bildmuseet.umu.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Konsten på Umeå universitet