Image for ”Hållbart europeiskt huvudstadsår 2014”
Kultur & miljö

Hållbart europeiskt huvudstadsår 2014

2014 fanns för första gången alla tre utnämnda europeiska huvudstäder i Östersjöområdet med Riga och Umeå som kulturhuvudstäder och Köpenhamn som miljöhuvudstad. Det finns ett klart samband mellan kultur och miljö vad gäller mänskligt beteende, konsumtionsmönster och livskvalitet i dagens europeiska städer och de tre städerna etablerade därför ett samarbete för att uppmärksamma gemensamma utmaningar och utveckla lösningar.

Samarbetet organiserades inom ett projekt finansierat av Svenska Institutet och kallades Baltic Sea Region European Capitals 2014 – A Culture and Environment co-operation for sustainability, Phase 1. Inom projektet diskuterades en hållbarhetsmodell för ett europeiskt huvudstadsår, hållbar stadsutveckling i samarbete med den kreativa industrin samt ett fortsatt samarbete omkring hållbar mat.

Kontakt Annika Myrén
Projektledare
Umeå kommun
090-16 12 45, 070-388 49 66
annika.myren@umea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Hållbart europeiskt huvudstadsår 2014