Image for ”Art Camp: Homeland”

Projektets aktiviteter:

Konst

Art Camp: Homeland

Tolv konstnärer, sex från vardera Österbotten i Finland och Västerbotten i Sverige, arbetar under en vecka dagar fram platsspecifika konstverk på eller vid Västerbottens museum. Det blir en synlig skapandeprocess och konstproduktion öppen för besökare och konstpublik.

Titeln ”Homeland” kan associera till hur svenska friluftsmuseer är uppbyggda. Att skapa möten mellan samtidskonst och kulturarv och även skapa förutsättningar för en publik att ta del av detta samspel är angeläget. Frågor kring relationen mellan kulturarvet och samtidskonsten har funnits på den svenska kulturpolitiska agendan under senare år och i detta projekt finns möjligheter att synliggöra olika frågeställningar och gestaltningsprocesser.

Arbetet påbörjas 12 augusti

Vernissage 17 augusti kl 14

DELTAGARE

Sverige

 • Sebastian Mügge
 • Mattias Olofsson
 • Gunilla Samberg
 • Ulla Thœgersen
 • Lisa W Carlson & Janne Björkman

Finland

 • Sylvia Javén
 • Nina Lassila
 • Juha Mäki-Jussila
 • Maria Nordbäck
 • Jukka Rajala-Granstubb
 • Anna-Mari Vierikko

Som en uppföljning och fortsättning av projektet arrangeras utställningar med de medverkande konstnärerna på Kuntsi i Vasa under 2014 och på Västerbottens museum 2015. På så vis blir kulturhuvudstadsåret 2014 ett startskott och en ”hävstång” för fortsatt utveckling av länets konst- och kulturliv.

Arrangör: Västerbottens Museum
Kontakt suzanne.stenberg@vbm.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Art Camp: Homeland