Image for ”Journal of Northern Studies - specialutgåva”
Bokutgivning

Journal of Northern Studies - specialutgåva

Bokens tema är Understanding North – vilket också är temat på en konferens 25–26 april 2014 –  och här samlas dussinet bidrag av internationella forskare från en konferens april 2013 som behandlar Nordliga rummet och dess natur, kultur, historia och samtid. Nordliga rummet utgör en samlande beteckning på bl.a. det nordskandinaviska området där flera folkgrupper mötts och där influenser från olika håll brutits mot varandra genom historien. Boken utges i januari/februari 2014.

Journal of Northern Studies är en kollegialt granskad akademisk tidskrift som ges ut två gånger per år av Umeå universitet och Sveriges nordligaste kungliga akademi, Kungl. Skytteanska Sällskapet.

Arrangör: Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet
Mer info: http://www.jns.org.umu.se
Kontakt Lars-Erik Edlund
lars-erik.edlund@nord.umu.se
070-595 33 82

P.-O. Erixon
per-olof.erixon@estet.umu.se
090-786 64 36
070-550 86 05

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Journal of Northern Studies - specialutgåva