Image for ”Kultur för seniorer”
Kultur och hälsa

Kultur för seniorer

Kultur och hälsa är en verksamhet inom Umeå kultur som består av ett nätverk där merparten av Umeås arrangörer och aktörer medverkar. Verksamhetens främsta uppgift är att organisera och samordna aktiviteter med kultur- och hälsoinriktning som bryter ensamhet och isolering för Umeås seniorer. Aktiviteterna kan vara allt från ishockey till opera.

Kulturen är en viktig dimension i ett långsiktigt hållbart samhälle och modern forskning visar på kulturens stora betydelse under livet gång. Det har visat sig att kultur i olika former håller den mänskliga tanken och själen frisk och att få ta del av och inte minst själv få delta i olika kulturaktiviteter bidrar till välbefinnande och god livskvalitet. Ett rikt socialt liv för våra äldre ger även vinster för både individer och samhället i stort.

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Kultur för seniorer