Image for ”Kultur i skärgården”
Holmsund-Obbola

Kultur i skärgården

Holmsund-Obbola vill profilera sig under kulturhuvudstadsåret genom en mängd olika aktiviteter.

Förutom föreningarnas och organisationers olika program som löper över året, planeras större gemensamma satsningar. Aktiviteterna vänder sig till alla åldersgrupper, barn, ungdomar och äldre.

Några exempel på det som händer är konstutställning, körarrangemang, fotoutställningar, författaraftnar, veteranbilsutställning och Jubileum Obbolabron 25 år

Konstnärer med olika konstinriktningar såsom måleri, snideri, glaskonst, textil etc kommer att ställa ut sin konst. Körarrangemanget innebär sång över generationsgränserna. Scenen kommer då att fyllas av sångare mellan 2 och 100 år. Det blir också tillfällen till nostalgi. Fotoutställningar med bland annat bilder från gamla Holmsund och Obbola visas. År 2014 är det 25 år sedan Obbolabron invigdes, det ska uppmärksammas. På Himmelska fridens torg kommer det vara olika aktiviteter för barn. Hundintresserade får också sin del i programmet. Holmsunds brukshundsklubb kommer att köra ett par ekipage med freestyle. Efteråt kommer de att ha instruktörer som hjälper hundägare att prova på freestyle med sina hundar.

Foto: Konrad Karlsson. Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0)

Arrangör: Holmsund-Obbola Kulturförening
Kontakt Britt-Marie Långström
090-23166

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Kultur i skärgården