Image for ”Kulturtåget”
Regionalt samarbete

Kulturtåget

Kulturtåget är ett samarbete mellan kommunerna längs Botniabanans sträckning, som syftar till att utveckla och stärka långsiktigt hållbara nätverk för ökad samverkan inom regionen. Med utgångspunkt i kulturhuvudstadsåret, och med tåget som verktyg, ska möjligheterna till ett regionalt, nationellt och eventuellt europeiskt samarbete undersökas.

Tanken med Kulturtåget är att Botniabanans tåg och stationer ska fyllas med aktiviteter såsom exempelvis konstvideo, live performance, poesi, musik och barnteater. Genom aktiviteterna uppmärksammas kulturhuvudstadsåret och bilden av kommunerna längs Botniabanan som en gemensam region stärks.

Kontakt Åsa Claeson Nordin
070-21 62 989
asa.claeson.nordin@kfvn.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Kulturtåget