Image for ”Kvinnor i punkscenen”
Turné

Kvinnor i punkscenen

I maj 2012 arrangerade kulturföreningen Verket en turné i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland med samtal och filmvisning om kvinnors roll i punkscenen.

Filmen From the Back of the Room följdes av samtal med dess producent, Amy Oden från USA. Filmen består av intervjuer med kvinnor i olika åldrar som är eller har varit aktiva inom punkscenen. Den tar upp frågor kring kön, klass, etnicitet och mödraskap. Amy ger en djupare bild av de sociala relationerna och berättar om sina egna erfarenheter.

– Vi vill skapa en debatt om förhållandena för kvinnor inom punkscenen och musikbranschen men också dra paralleller till samhället i stort. Vi hoppas att filmen och samtalet ska ge publiken ökad förståelse om könsroller och strukturer, säger David Sundqvist från kulturföreningen Verket.

Turnén startade i Umeå och gick sedan genom Sverige, Norge, Danmark och Tyskland under maj 2012, i samarbete med bland andra Folkets Bio, Lady Fest i Malmö och kulturföreningen Amalthea. Verket fick 20 000 från Kulturskjutsen för att genomföra turnén.

Läs mer om dokumentärfilmen From the Back of the Room och Amy Oden och se en trailer på www.fromthebackoftheroom.com.

Arrangör: Kulturföreningen Verket
Kontakt David Sundqvist
sundqvist.david@gmail.com
073-8035523

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Kvinnor i punkscenen