Dans

Midnight Light Tango

Projektet arrangerar en festival och skapar nätverk mellan tangoföreningen i Umeå och andra tangoföreningar i Sverige och Europa. Ett speciellt samarbete genomförs med Riga under kulturhuvudstadsåret.

Photo: Luca Savettiere (CC BY-NC-ND 2.0)

Arrangör: Tango Norteño
Mer info: http://tangonorteno.se/
Kontakt Elsie Hellman
elsiehel@hotmail.com
090776570

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Midnight Light Tango