Image for ”Mirror Europe”
Internationella möten

Mirror Europe

Flera europeiska städer deltar i Umeå2014:s utvecklingsprojekt Mirror Europe, som syftar till att utveckla kommunikationen mellan och berika kulturella aktiviteter i de städer som medverkar. Inom Mirror Europe skapar varje stad flera produktioner, där bland annat muralmålningar, storytelling och interaktiv teater ingår. I arbetet med produktionerna testar Mirror Europe nya samarbetsmetoder över nationsgränserna, med bland annat digitala medskapandeprocesser som ger nya typer av möten och interaktiva workshops. Genom dessa nyskapande samarbetsmetoder uppstår nya internationella nätverk som kommer att bestå även efter projektets slut. På så sätt hoppas Mirror Europe uppnå visionen om en ökad kunskap om och förståelse för andra kulturer och ett stärkt internationellt samarbete i Europa.

Ett axplock av produktioner:
Dance Your Day – danskulturen flyttar in i nya arenor så som arbetsplatser och sjukhus.
Mirror Labs – konsthantverkare utbyter erfarenheter, traditionella kunskaper och kulturarv.
Monumental art – konstnärer skapar muralmålningar i varje stad i Mirror Europe-projektet, så även i Umeå.
Home is where your heart is – artister använder rap på ett nytänkande sätt för att väcka uppmärksamhet i städerna.

Arrangör: Umeå2014
Kontakt Marcus Weinehall
marcus.weinehall@umea.se
09016 13 79
070622 00 35

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Mirror Europe