Image for ”Mánáj vuöllie”
Körsång

Mánáj vuöllie

Under vårdandets årstid låter River Stories-projektet två körer mötas i ett gemensamt framträdande: Norrlandsoperans barnkör och en jojkbarnkör. Därmed möts inte bara två körer, utan också två olika kulturer och traditioner. Projektet möjliggör ett kultur- och musikutbyte där gamla traditioner får nytt liv tack vare uppemot hundra barn och unga. Till projektet har ett nytt verk av tonsättaren Madeleine Isaksson beställts som kommer att framföras i Umeå under invigningsceremonin den 1 februari. Framträdandet blir finalen för projektets arbete, som pågått sedan hösten 2012.

Manaj vuöllie är kopplat till projektet River Stories.

Nyheter om detta projekt
Juni 2013: Pengar från sametingets kulturnämnd

Arrangör: NorrlandsOperan
Kontakt Erik Enström
erik.enstrom@norrlandsoperan.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Mánáj vuöllie