Image for ”NO! Voice”

NO! Voice

Föreningen Kulturstorm vill med dans, film och foto skapa debatt, sprida kunskap om kvinnors situation i världen och synliggöra de kvinnor som saknar möjligheten att göra sina röster hörda. I många länder saknar kvinnor grundläggande mänskliga rättigheter. Kulturstorm vill berätta om dem, och framför allt lyfta fram de som vågat ta sig rätten till en röst, trots massivt motstånd.

Projektet planerar att arrangera utställningar, filmvisningar och föreläsningar under hösten 2014, bland annat i samband med MR-dagarna och MOVE filmfestival. På sikt vill Kulturstorm skapa en årligt återkommande tre dagar lång NO! Voice-konstfestival.

Foto: Dan Burch / Mostphotos.com. Personen på bilden är inte inblandad i projektet.

Arrangör: Kulturstorm
Kontakt Johanna Löjdström
070-415 04 58
info@kulturstorm.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | NO! Voice