Image for ”One Water Many Rivers”

Projektets aktiviteter:

Konst

One Water Many Rivers

Vetenskaplig forskning och samisk jojk är två inspirationskällor till det här projektet, som ska lyfta viktiga frågor om världens vatten i Vita kuben på Norrlandsoperan. På alla väggar ska film projiceras och vattnets olika ljud kommer att strömma ur högtalare så att man som åskådare blir helt omgiven av vatten. Installationen ska ge lust, glädje och kraft – och vara en plats där betraktaren kan finna ro. Den ska också lyfta kunskaper hos ursprungsbefolkningar och den forskning som pågår kring vattenfrågor. I video- och ljudmaterialet ska inspelningar från både Indien och Ångermanland ingå.

Kontakt Björnola Lind
073-061 19 58
bjornola.lind@yahoo.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | One Water Many Rivers