Image for ”Performance i Glashuset”

Projektets aktiviteter:

Performance i Glashuset

PAiN – Performance Art i Norr, vill bredda performancekonstscenen och stötta nya och unga konstnärskap genom en serie arrangemang. De äger rum i Glashuset på Rådhustorget i Umeå. Platsen är vald främst för att nå publikgrupper som annars aldrig eller sällan tar del av performancekonst.

Nyheter om detta projekt
September 2013: Scen för nya uttryckssätt

Arrangör: PAiN - Performance Art i Norr
Kontakt Johannes Blomqvist
073-200 68 97
johannes.blomqvist@gmail.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Performance i Glashuset