Image for ”River Stories”

Projektets aktiviteter:

Västerbotten

River Stories

Ett av de mest karaktäristiska inslagen i det västerbottniska landskapet är de älvar som rinner från fjällen i väst till havet i öst. River Stories är en serie föreställningar, projekt och evenemang som tar sin utgångspunkt i älvarna och dess betydelse för utvecklingen av Västerbotten och dess kultur.

Föreställningarna turnerar i länet och visar hur älvarna varit och är en källa till energi, hur de agerar kommunikationsleder för människor, timmer och mat, och hur de tjänar som rekreationsplatser för människor som behöver koppla av.

NorrlandsOperan håller i projektet, med mål att bland annat öka både det regionala engagemanget och lokala aktörers aktiviteter och samverkan. River Stories är även tänkt att skapa, regenerera och stärka arrangörer av kulturevenemang i Västerbotten. Projektet ska skapa spelplatser i regionen och bana väg för turnéslingor för det lokala utbudet.

Här hittar du delprojekt som är knutna till River Stories

Musikalprojektet Stor Nila är också en del av River Stories, liksom dansprojektet Hemvändarna, körprojektet Manaj vuöllie och Molnskugga.

Nyheter om detta projekt
Oktober 2012: 14 miljoner till projektet River Stories
April 2012: Nya statliga miljoner till kulturprojekt
Mars 2012: River Stories: Älven som inspirationskälla

Arrangör: Norrlandsoperan
Mer info: http://www.riverstories.se
Kontakt Erik Palm
erik.palm@norrlandsoperan.se
090-154339
070-5783322

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | River Stories