Image for ”Rock Art in Sápmi”

Projektets aktiviteter:

Hällkonst

Rock Art in Sápmi

Rock art in Sápmi är Västerbottens museum stora samarbetsprojekt som startade i januari 2012 och pågår fram till kulturhuvudstadsårets slut. Projektet lyfter fram hällkonsten, de samiska symbolerna och de nordliga kulturtraditionerna. Syftet med projektet är att levandegöra, tolka och förmedla samisk historia, samtid och framtid. Det sker genom bland annat konstutställningar, teater och seminarieverksamhet.

100 Migratory är en del av Rock Art in Sápmi och visas på Västerbottens museum under Umeå 2014. Monica L Edmondsons fleråriga konstprojekt 100 Migratory består av hundra kärl av glas som beger sig ut på en resa med start i Sápmi. Kärlen migrerar in och ut ur olika miljöer, länder och världar. Genom att länka samman samisk tradition, svensk glas och konsthantverk vill utställningen lyfta fram kärlet som budbärare och metafor för människan och uppmärksamma frågor om tillhörighet, identitet, ursprung och migration.

30 januari 2014 släpps boken Rock Art in Sápmi som handlar om forntida hällbilder i Sápmi – om själva bilderna, om platserna i landskapet och om nutidaberättelser knutna till stenar, klippor, berg och sjöar i den nordliga geografin. Det hela är rikt illustrerat med vackra och nytagnafoton från bl a Alta i Norge, Nämforsen i Ångermanland och Norrforsen precis utanför Umeå. Boken publiceras på svenska och engelska samt med sydsamisk sammanfattning i båda versionerna.

En ny stor hällkonstutställning på Västerbottens museum kopplad till de samiska cermonitrummornas symboler. Foton av Petter Engman.

Arrangör: Västerbottens museum
Mer info: http://www.vbm.se/projekt/rock-art-in-sapmi.html
Kontakt Kristina Kalén
kristina.kalen@vbm.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Rock Art in Sápmi