Image for ”Serieantologi 2014”

Projektets aktiviteter:

Bildkonst

Serieantologi 2014

Det finns många visuella berättare som förtjänar att lyftas fram i norra sverige. Därför vill vi ta fram en antologi inför kulturhuvudstadsåret 2014, där serietecknare från regionen kan lyftas fram.  Vi kommer främst att publicera berättelse kopplat till Norrland (fritt tolkat). Vi ser helst avslutade berättelser, men kan även (avslutad) del av en längre.

Utöver antologiarbetet jobbar vi med att lyfta seriemediet på andra sätt inför och under kulturhuvudstadsåret.

Bland annat en vandringsutställning med sammanlagt tolv nedslagspunkter runtom i Västerbotten.

Vandringsutställningen tar avstamp i en utställning med 8 serietecknare som tagits fram i ett samarbete mellan Bildmuseet i Umeå, Skellefteå kultur och Jonas Lidström Isegrim.

Till varje nedslag kommer det kopplas pedagogisk verksamhet och tillsammans med utställningen kommer seriepublikationer följa med (som en slags läshörna). Vi hoppas även kunna koppla lokala serietecknare till varje nedslag och vi hoppas på att kunna presentera seriefanzin som en del av den vandrande seriehörnan.

Ett långsiktigt mål är att bygga upp ett nätverk inför eventuell framtida projekt.

Projektet har fått Kulturskjutsen av Umeå2014.

Det finns även en Facebookgrupp tillägnad projektet.

Anmäl ditt intresse här!

Arrangör: Jonas Lidström Isegrim i samarbete med Skellefteå Kultur och Bildmuseet i Umeå.
Mer info: http://www.isegrim.se/projekt/serieantologi2014/
Kontakt Jonas Lidström Isegrim
E-post: quadrante.isegrim@gmail.com
Mobil: 070-5928978

www.nattforlag.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Serieantologi 2014