Image for ”Next Level Craft - Sloydify Society”

Projektets aktiviteter:

Hantverk

Next Level Craft - Sloydify Society

Nyskapande slöjdmanifestation med WOW-faktor där slöjd från norra Sverige möter konst och konsthantverk i samtid och framtid. Syftet är även att ”slöjdifiera” samhället. En utställning på Västerbottens museum och programkonceptet Sloydify Society, som utarbetas tillsammans med HDK och Konstfack, vill samtliga länshemslöjdskonsulenter i de fyra nordliga länen visa på ett ”levande slöjdlandskap i norr”.

Sloydify Society ser dagens ljus under Umeå2014. I samarbete med Institute for Strategic Sloyd utvecklar länshemslöjdskonsulenterna i norr denna programverksamhet med sikte på att visa hur angelägen slöjden är i vårt moderna samhälle. Programarbetet ska resultera i framåtblickande metoder, samarbetsformer och partners för länshemslöjdskonsulenternas fortsatta arbete i länen.

Via Sloydify Society ”slöjdifieras” samhället med de värden som slöjden står för: livslångt lärande, att göra saker tillsammans över generations- och åldersgränser, att hålla kulturarvet levande samt utvecklas i samtiden, att fylla mänskliga behov och ge livet mening. Länshemslöjdskonsulenterna hoppas på ett vitalt samarbete med kommunerna där stadsträdgårdsmästare, stadsbyggnadskontor, skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg och många fler involveras.

Arrangör: Västerbottens läns hemslöjdsförening
Kontakt Mats Pallin
mats.pallin@hemslojd.org
070-370 53 19

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Next Level Craft - Sloydify Society