Image for ”Staden mellan broarna”
Parker och stråk

Staden mellan broarna

Ett stråk beskriver människornas rörelser. De stråk och platser där man rör sig gör man till sina egna. Stråket blir, oavsett längd, en del av ens hemmiljö och territorium. En park kan vara ett sådant grönt stråk. Den nu planerade parken byggs med aktivt medskapande av alla intresserade Umeåbor. Här kan rymmas en lek med skalor och funktioner, färger och material. Processen är organisk, parken används samtidigt som den växer fram. Undersökandet, tillfälliga installationer och allas deltagande leder fram till den slutgiltiga utformningen. Parken kommer att ha ett program som sträcker sig över hela Kulturhuvudstadsåret 2014. I anslutning till gestaltningen av parken bjuds konstnärer in till att delta i en nationell tävling kring den konstnärliga gestaltningen.

Arrangör: Umeå kommun
Mer info: http://www.umea.se/stadenmellanbroarna
Kontakt Carl Arnö
Projektchef, samhällsbyggnad Umeå kommun
070 557 03 23
carl.arno@umea.se
Umeå kommun, 901 84 UMEÅ

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Staden mellan broarna