Staden - tolv textila gestaltningar

Tolv konstnärer/konsthantverkare på Textilmejeriet skapar textila bilder och mönster på det gemensamma temat Staden. Tidigare har de arbetat med handtryck, men i det här projektet kommer de för första gången att arbeta med digitalt textiltryck, något som innebär en stor utmaning men också nya möjligheter. En färgskala baserad på de åtta samiska årstiderna utgör en gemensam grund. Temat Staden innebär att föreningens medlemmar hämtar inspiration från Umeå stad.

Projektets aktiviteter under kulturhuvudstadsåret:

  • Kurs i digitalt textiltryck och photoshop för digitala original, februari 2014.
  • Utställning i Tonsalen, Umeå folkets hus 9-22 juni 2014.
  • Utställning på Sliperiets fasad, Strömpilen 23 augusti-21 september.
  • Vi visar delar av projektet Staden i anslutning till den textila basutställningen på Västerbottens museum hösten 2014.

Arrangör: Textilmejeriet
Mer info: http://www.textilmejeriet.se
Kontakt Eva Eriksson
070-2009307
eriksson-eva@telia.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Staden - tolv textila gestaltningar