Image for ”Suomalainen Messu”

Projektets aktiviteter:

Finska mässan

Suomalainen Messu

De flesta äldre finländare har starka minnen om hur fäder försvann i kriget. Livet utan fäder har varit mycket påtaglig för efterkrigsgenerationen, och de fäder som överlevde hade tunga krigsminnen att bearbeta. Detta har påverkat samhället i hög utsträckning.

Suomalainen messu är en mässa med sånger på finska, som tar dig med på en känslosam resa genom Finlands efterkrigshistoria. Den beskriver ytterligheter som hopp och förtvivlan, glädje och sorg, men kanske framförallt gemenskap och den inverkan ett krig har på en befolkning.

Projektet, med kördeltagare från hela Norrland, mynnar ut i ett evenemang där mässan framförs den sjätte april klockan 18:00 i Ålidhemskyrkan.

Arrangör: Finskspråkiga församlingskretsen i Umeå
Kontakt Lovisa Jakobsson
jakobssonlovisa@gmail.com
070-3936316

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Suomalainen Messu