Image for ”Sweet Sustainability”

Projektets aktiviteter:

Hållbar utveckling

Sweet Sustainability

Projektet och hållbarhetsfestivalen SWEET Sustainability syftar till att skapa mer samverkan och fler möten över gränserna kring hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk.

Bakom initiativet står Föreningen Gröna Huset som vill öka antalet aktiviteter och informationsutbytet kring hållbarhet, både lokalt och globalt.

Ett flertal aktiviteter är inplanerade, så som en marknad för att fira hållbarhetskultur samt flera aktiviteter på temat barn-framtid. Satsningen ska även sträcka sig in under 2014.

Projektet har fått kulturskjutsen av Umeå2014.

Mer info på projektets facebooksida

Arrangör: Gröna Huset Umeå Ideell Förening
Mer info: http://www.gronahusetumea.com
Kontakt Heléne Idahl
073-034 30 43
helene@idahl.net

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Sweet Sustainability