Image for ”Tagga2014”

Projektets aktiviteter:

Lärprocesser

Tagga2014

#tagga2014 är ett forskningsprojekt som påbörjades våren 2013 vid Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap, TUV, vid Umeå universitet.

Syftet med projektet är att utforska användningen av Google Glass i en specifik lärsituation där lärprocessen utformas som en form av skattjakt eller gamification med koppling till kulturhuvudstadsåret.

Studenter vid Interaktion och Design kommer att utveckla ett verktyg för Google Glass där man kan lägga in och få platsberoende information pushat till glasögonen, d.v.s. göra det möjligt att binda information till fysiska platser genom att ange koordinater som informationen ska bindas till samt en radie inom vilken informationen kan visas.

Studenter vid Industriell ekonomi och Teknisk fysik kommer att skapa utmaningar/problem som skolelever ska lösa. Dessa utmaningar ska kopplas ihop med befintlig funktionalitet i Google Glass samt till den tekniska lösning för platsberoende information som studenterna vid Interaktion och Design utvecklar.

Projektet som involverar fyra institutioner vid Umeå universitet leds av Eva Mårell-Olsson

Genomförande: 27 maj 2014 (se separat kalanederevenemang)

Samarbetspartners: CGI, Algoryx och Dohi Sweden

Foto: Ted Eytan, Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Arrangör: Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Mer info: https://iml.edusci.umu.se/blog/2013/04/26/tagga-2014/
Kontakt Eva Mårell-Olsson
eva.marell-olsson@umu.se
070-325 80 32

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Tagga2014