Image for ”Teaterutbyte Holmön - Replot”

Teaterutbyte Holmön - Replot

Holmö sommarteater har nära kontakter med Skäriteatern på Replot i Korsholms skärgård i Finland. Inför kulturhuvudstadsåret vill de utveckla utbytet ännu mer och de båda teatrarna kommer att göra gästspel med 3-4 föreställningar hos varandra i juli och augusti 2014. Arbetet med gemensam planering och andra förberedelser påbörjades redan i juni 2013. På Holmön, som ligger i Kvarken utanför Umeå, finns också planer för en ny fast kulturscen för framtida arrangemang.

Foto: Mikael Lindmark. Creative Commons: Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Arrangör: Holmö sommarteater
Kontakt Tarja Lindkvist
070-262 13 68
tarja@holmon.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Teaterutbyte Holmön - Replot