Image for ”Singing revolution, then what?”
Estland

Singing revolution, then what?

I detta projekt vill konstnärerna undersöka körsångens roll i den Estniska frigörelsen från före detta Sovjetunionen och vad sångerna betyder idag, genom samarbeten med lokala körer, konstnärer och musiker. Resultatet ska sedan gestaltas i installationsform.

Projektet utförs i tre delar – dels arbete vid residenset Kultuuritehas Polymer i Tallinn 1-30 april 2013 där verket skapas, visning av verket i Tallinn samt en utställning i Umeå. Preliminärt blir Umeå utställningen i Glashuset under maj eller juni 2013.

Foto: Kevin Jaako (CC BY-NC 2.0)

Arrangör: Alte Schweden
Kontakt Joakim Hansson
072-7333352
e.j.j.hansson@gmail.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Singing revolution, then what?