Image for ”Tolv”

Projektets aktiviteter:

Teater

Tolv

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) Umebygden är en ideell och fristående organisation som arbetar för att förbättra situationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador, samt för deras anhöriga. Under 2012 startade medlemmarna teaterprojektet TOLV i samarbete med Ögonblicksteatern i Umeå. Där skriver medlemmarna själva manus till föreställningen. Syftet med teaterprojektet är i första hand att visa olika gruppers möjlighet att på lika villkor delta i olika samhällsfunktioner, men också att visa på tillgänglighetens betydelse i det offentliga rummet.

– Med det här projektet vill vi bredda möjligheterna att uttrycka sig kulturellt, säger Camilla Björnehall, medlem i Umebygdens NHR.

Den första föreställningen kommer att spelas på Ögonblicksteaterns tillgängliga scen under hösten 2012, men tanken är att teaterverksamheten ska bli ett årligt återkommande projekt för medlemmarna i föreningen. Nu vill projektet utveckla ett samarbete med Lettland inför kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå och Riga.

Projektet har fått en en kulturskjuts av Umeå2014 för att utveckla ett samarbete om teaterverksamhet inom handikapporganisationer tillsammans med en organisation i Lettland.

– Vi har varit i kontakt med handikapporganisationen Sustento från Lettland som är intresserade av att inleda ett utbyte och samarbete om teaterverksamhet inom handikapporganisationer, berättar Anders Jonsson, kassör på Umebygdens NHR.
Kulturskjutsen på 20 014 kronor går till att utveckla detta utbyte och samarbete inför kulturhuvudstadsåret.

Arrangör: Umebygdens NHR
Kontakt c/o Jonsson
Älgvägen 9
90643 Umeå

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Tolv