Image for ”Trailer Gallery”

Projektets aktiviteter:

Ett mobilt konstgalleri

Trailer Gallery

Trailer Gallery är ett mobilt konstgalleri och en ny plats för utställningar och happenings.

Galleriet är uppbyggd på hjul som gör det möjligt att visa utställningar på platser där konst vanligtvis inte syns och där den möter en ny publik. Detta ger också konstnärerna en unik möjlighet att koppla sin utställning till en specifik plats. Galleriet förändras ofta med nya öppningar varannan vecka på olika ställen runt om i staden. De korta utställningarna och arbetsområdet på knappt 8 m² gör Trailer Gallery ett alternativ och dynamisk konstscen.

Under kulturhuvudstadsåret kommer 22 olika utställningar att visas i och runt staden.

Det mobila galleriet, som i praktiken blir ett rum på hjul, ska vara miljösmart med ljusinsläpp och solpanel i taket.

Galleriets tillgänglighet ska öka det allmänna intresset och engagemanget för kulturlivet i Umeå.

Arrangör: Evelina Sjöström, Filippa Nilsson Kallhed, Erika Stöckel
Mer info: http://trailergallery.se
Kontakt info@trailergallery.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Trailer Gallery