Image for ”Tráhppie - samiskt kulturhus”

Projektets aktiviteter:

Tráhppie - samiskt kulturhus

Ta chansen att besöka det samiska kulturhuset som öppnades under 2012. Tráhppie betyder ett horn med många grenar på umesamiska och det passar bra eftersom huset fyller många funktioner. Här kan du köpa samisk slöjd, läsa samiska böcker och se på utställningar. Du har även möjlighet att smaka på samiska specialiteter som gahkku (samiskt bröd) med renstek, gravad röding, kokkaffe med kaffeost m m på caféet. Här hålls också föreläsningar och jojkkonserter. Här samlas också samer från hela Sápmi.

Tráhppie är också en samlingsplats för kommunala samiska aktiviteter eftersom Umeå är förvaltningskommun för samiska språket.

Under 2014 är minst 32 olika aktiviteter planerade på Tráhppie som finns på Gammliaområdet i Umeå. Det blir bland annat föreläsningar, jojkföreställningar och andra inslag. Exempel på föreläsare är Krister Stoor, Anna-Marja Kaddik, Sara Helén Persson, Patrik Lantto, Annelill Ledman, Max Lundström, och Gudrun Nordstedt. En del av föreläsningarna kommer att spelas in och visas på storskärm i efterhand.

Innehållet kommer att presenteras på olika språk, till exempel engelska och tyska så att den samiska kulturen kan förmedlas även till internationella besökare. Dessutom vill Såhkie samarbeta med andra urfolk, till exempel liverna i Lettland.

Arrangör: Umeå sameförening
Mer info: https://www.facebook.com/trahppie
Kontakt Eva Conradzon
eva@sahkie.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Tráhppie - samiskt kulturhus