Populärvetenskap

UGPS-forskning i samarbete med Mariakyrkan

Populärvetenskapliga föredrag och posters från UPGS:s forskare i samarbete med Mariakyrkan.

A. Poster-installationer (från april 2014)

Godelinde Perk:
The life of an Anchoress

Anna Foka:
Apocryphal Images in Orthodox Tradition

B. UGPS Forskning  

20 minuter långa presentationer på svenska eller engelska.

 

7/9 • Jonas Carlquist:
Jungfru Maria – den gråtande modern

Under medeltiden spelade Jungfru Maria en framträdande roll i många passionsberättelser trots att hon enligt Bibeln har en ganska undanskymd roll. I föredraget kommer jag att visa på hur medeltidskyrkan använde Maria för att väcka medlidande hos de troende, både för Maria och för hennes son, och hur Maria genom dessa berättelser kommer att framställas som ett föredöme i kristenheten.

 

21/9 • Helena Wangefelt Ström
Virgin Mary Musealised: How did divine motherhood and saintliness end up in a museum?

Virgin Mary played a vital role in the life of the Church, as well as for common people, as a motherly role model, a mediatrix, and an intercessor before the Reformation. Some centuries later, in early 20th century, we find her being part of the Swedish folklore and local images of her are taken to central museums in order to be preserved and studied, but not venerated. How did this happen? Was the musealisation of Mary serving as a taming of a threatening past – or, was she in fact ever fully locked up in the museum cage?

 

5/10 • Dolly Jørgensen
Saint Cuthbert’s Relationship with the Animals: A New Adam?

Nature plays a significant role in the relationship between St. Cuthbert (c.634-687) and God. In his hagiographical tradition from England, the animal actors are widespread, including his horse who exposed hidden food, the otters who tended to him, and the birds whom he drove out after their nest building activities were deemed harmful. Although many people have thought of St. Francis as the first saint in touch with nature, this talks puts St. Cuthbert’s earlier relationship with nature into a biblical context as well as the physical context of the British Isles.

 

5/10 • Jonas Liliequist
Berättelserna om Josef och Potifars hustru och Susanna i badet – två moralpolitiska nyckeltexter

De bibliska berättelserna om Josef och Potifars hustru respektive Susanna i badet kan sägas utgöra två moralpolitiska nyckeltexter i den västerländskt kristna traditionen. Från den första kristna tiden och fram till åtminstone en bit in på 1800-talet, har Josef, patriarken Jakobs son och Susanna, profeten Daniels hustru framställts som uppbyggliga förebilder för en kristen moral. I bägge berättelserna står kyskheten i centrum men inte i betydelsen absolut avhållsamhet utan snarare som en äktenskaplig trohetsprincip. Samtidigt har berättelserna också gett tillfällen att beskriva och kommentera det förbjudna och omoraliska vilket inte minst har bidragit till motivens popularitet utanför den strikt bibliska traditionen. Hur och på vilka sätt motivet har presenterats och använts under olika tider kommer att visas med utgångspunkt från några valda exempel.

17/12 • Ann-Catrine Eriksson
Julen i konsten: Scener från Jesu födelse

En genomgång av motiv från Jesu födelse i konst från 300-talet till renässansen, i syfte att belysa utvecklingen av motivet, närvarande karaktärer och olika influenser. Det ger en bredare kunskap kring de gestaltningar av Jesu födelse som finns idag på julkort och i julkrubbor. Jungfru Maria kommer att vara i visst fokus, eftersom det speglar min forskning.

Arrangör: UGPS/Humlab
Mer info: http://www.humlab.umu.se/
Kontakt Anna Foka
anna.foka@humlab.umu.se
090-786 80 04

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | UGPS-forskning i samarbete med Mariakyrkan