Image for ”Umeå Stadsmiljöpris”
Miljöarbete

Umeå Stadsmiljöpris

Priset går till en nyligen genomförd förbättring av Umeås offentliga rum. Stadsmiljöpriset belönar projekt som på bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Umeås stadsmiljö. Projektet ska ha slutförts under det gångna året. Insatsen kan vara av återställande, bevarande, förnyande eller på annat sätt förändrande karaktär och gälla en miljö, inom- eller utomhus, som är tillgänglig för allmänheten.

Priset tilldelas projektet. Priset består av utmärkelse i form av plakett, som fästes på eller i direkt anslutning till projektet. Diplom ges dessutom till den eller de personer som på ett avgörande sätt har bidragit till projektets lyckosamma genomförande. Vinnaren tillkännages vid kommunens arrangemang ”Öppet Stadshus” som brukar anordnas i slutet av januari varje år.

Arrangör: Umeå kommun
Mer info: http://www.umea.se/stadsmiljopris
Kontakt Olle Forsgren
090-161350
070-5903225
olle.forsgren@umea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Umeå Stadsmiljöpris