Image for ”Umedalen skulpturpark”
Konst

Umedalen skulpturpark

Umedalens Skulpturpark kommer att göras tillgänglig för besökare året runt med uppskottade promenadvägar och även skidspår. Under kulturhuvudstadsåret kommer parken att erbjuda ett antal aktiviteter knutna till konstverken och till konstnärerna bakom dem. Vi talar om aktiviteter som kommer att vara spridda över större delen av året.

Umedalens Skulpturpark finansieras och ägs av Balticgruppen och är helt avgiftsfri för besökare.

Arrangör: Galleri Andersson/Sandström
Mer info: http://www.umedalenskulptur.se/
Kontakt Sara Sandström Nilsson
070-569 49 91

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Umedalen skulpturpark