Image for ”Umeåregionen läser”

Projektets aktiviteter:

Litteratur

Umeåregionen läser

Umeåregionen förvandlas till en stor bokcirkel i projektet Umeåregionen läser. Tanken är att alla läser samma bok samtidigt, möts och lär känna Umeåregionen via litteraturen. Mötesplatser, där den aktuella boken står i fokus, är stadsvandringar, temakvällar, utställningar, föreläsningar, blogg och Facebooksida. Umeåregionen läser har initierats av Grubbebiblioteket och genomfördes för första gången 2012 med boken Folke och Frida av Frida Åslund. Projektet ingår i ett internationellt nätverk som skapar helt nya litterära möten.

Idén ”en bok – en plats” har prövats på flera platser i världen och går ut på att en stads invånare läser en och samma bok under en begränsad tid. Nu ska också Umeåregionen ingå i det internationella nätverk som nu byggs upp kring denna läsrörelse som skapar helt nya litterära möten.

– Vi vill ta litteraturen och det litterära samtalet ut på gator, torg och parker, in i fikarummen på arbetsplatserna och kassakön i matbutiken, säger Jenny Berggren, bibliotekarie på Grubbebiblioteket. Vi vill göra litteraturen tillgänglig även utanför traditionella platser som till exempel biblioteket eller bokhandeln.

Tanken är att bokcirkeln varje år framöver ska utgå från en ny bok, som väljs gemensamt. Böckerna ska utspela sig någonstans i Umeåregionen, eftersom projektet också vill stärka den lokala litteraturens status. Att kunna uppleva litteraturen på de platser som beskrivs i böckerna fördjupar projektet ytterligare och man kan dessutom införliva litterära vandringar, resor, guidningar och föreläsningar som belyser olika aspekter av litteraturen.

– Målet till 2014 är att läsrörelsen är så pass känd i Umeåregionen att den börjar dra sig själv, att kulturarbetare i regionen vet vad det handlar om, och att medborgarna efter varje avslutat år är nyfikna på nästa års bok. Alla ska känna sig medskapande, säger Jenny Berggren.

Bland de samarbetspartners som är engagerade i Umeåregionen läser finns Västerbottens museum, ABF Umeåregionen, Umeåregionens bibliotek, Kulturföreningen Pilgatan, Krumelur – föreningen för unga ord i norr, Din Bok, Bokcafé Pilgatan, Bokia-Åkerbloms, Littfest, Umeå universitetsbibliotek och Västerbottens-Kuriren.

Arrangör: Grubbebiblioteket
Kontakt Dehbroa Lindberg
090-16 33 90
grubbebiblioteket@umea.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Umeåregionen läser